Missie en doelstelling

Onze vrijwilligersorganisatie wil een bijdrage leveren aan de bestrijding van armoede. We doen dit door wekelijks voedselpakketten uit te delen aan mensen die dat tijdelijk nodig hebben en tegelijk proberen we verspilling van voedsel tegen te gaan.

In Nederland leven meer dan 1.000.000 mensen onder de armoede grens. De voedselbanken, waaronder Voedselbank Westland, helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van een voedselpakket. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien werken wij samen met scholen, kerken, bedrijfsleven, instellingen en particulieren. Samen zorgen we er voor dat armoede wordt bestreden, er minder verspilling van voedseloverschotten is en dat het milieu minder wordt belast.
Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten werken we samen met lokale organisaties/hulpverleners die onze klanten helpen weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.