Missie en Waarden

Voedselbank Westland is een vrijwilligersorganisatie die directe voedselhulp biedt aan mensen die het tijdelijk financieel niet redden. Eveneens gaan we verspilling van goed voedsel tegen.

We streven ernaar om de meest kwetsbaren in het Westland te ondersteunen en hen de zorgen rond voedsel even weg te nemen. Samen werken we aan een gemeenschap waarin niemand hoeft te lijden onder voedseltekorten.

Bij Voedselbank Westland staan de volgende waarden centraal:

Samenwerking:

We geloven in de kracht van samenwerking. Samen met onze partners en vrijwilligers streven we naar het bestrijden van armoede en het verminderen van voedselverspilling. We zijn erg blij met de steun en inzet van bedrijven, instellingen, kerken, scholen, gemeente, vrijwilligers en particulieren.

Duurzaamheid:

We zijn toegewijd aan het verminderen van voedselverspilling en het verminderen van de belasting van het milieu. We gebruiken zoveel mogelijk gezond voedsel. We werken eraan om voedseloverschotten te gebruiken voor mensen die het nodig hebben, in plaats van ze te verspillen.

Verantwoordelijkheid klanten:

We moedigen zelfredzaamheid aan bij onze klanten. We willen hen helpen om weer op eigen benen te staan en zichzelf te kunnen voorzien van voldoende voedsel. We werken daarom samen met lokale organisaties en hulpverleners die onze klanten ondersteunen bij het oplossen van hun financiƫle en sociaal-maatschappelijke problemen. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

Daarbij verdelen we het voedsel zo eerlijk mogelijk, zijn we neutraal en onafhankelijk en zijn we transparant in onze verantwoording.

Voedselbank Westland is met nog 175 andere voedselbanken lid van Voedselbanken Nederland.