Activiteiten

Wij zamelen voedsel in dat anders verspild zou worden en delen dat uit aan degene die het nodig hebben.

Voedselbank Westland helpt elke week plm. 200 huishoudens aan een voedselpakket. Het streven is om wekelijks zo’n 25-30 producten uit te delen die voldoen aan de Schijf van Vijf. De VB ontvangt eten van een aantal bedrijven in de gemeente Westland zoals bakkerijen en supermarkten. Bedrijven op het ABC terrein in Poeldijk en anderen leveren groente en fruit. Ook particulieren, scholen, kerken en charitatieve organisaties doneren producten en/of geld.

Wetgeving van de Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit regelt dat de VB, onder strikte voorwaarden, veel producten kan uitreiken die anders verloren zou gaan. Natuurlijk staat de voedselveiligheid hierbij voorop.
Daarnaast is ook het hulptraject een voornaam doel van de VB. De klanten moeten niet voor hoge drempels geplaatst worden. Om de zelfredzaamheid van hun klanten te vergroten, werken de voedselbanken samen met lokale organisaties die hun klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.
Van onze klanten wordt verwacht, dat zij op enige manier zullen meewerken aan het vinden van oplossing voor hun financiële probleem. We noemen dat: “Geen pakket zonder traject”

————————————————————————————————————————

DE-KOFFIEPUNTEN.
Voedselbank Westland spaart het hele jaar door DE-punten.  Nu in het jaar 2023 komen we zelfs op meer dan 1 miljoen punten uit. Dit betekent dat we het gehele jaar door onze klanten koffie kunnen aanbieden. 
Ieder jaar staan onze spaardozen vanaf september over het Westland verspreid op publieke plekken. U kunt ook uw punten, het gehele jaar door, inleveren bij een van onze vrijwilligers in de Ontmoetingskerk (grote hal) op donderdag tussen 9-12 uur of in de brievenbus doen op het adres Kranenburglaan 23 Naaldwijk. 

INZAMELINGSACTIES.
Door kerken, scholen, het bedrijfsleven en particulieren worden er diverse acties gehouden voor de Westlandse voedselbank. Zij zorgen er voor dat wij wekelijks een acceptabel voedselpakket kunnen aanbieden aan onze cliënten. Soms komt er in een korte periode veel voedsel binnen en in andere perioden weinig. Om met regelmaat een voedzaam en goed pakket aan te kunnen  bieden  doen wij aan spreiding d.m.v. opslag van langer bewaarbare producten als er veel binnenkomt om dat aan te wenden voor de schrale maanden ( vooral de zomermaanden). Wij streven dus naar verstrekking van evenwichtige voedselpakketten gedurende het gehele jaar.

VERJAARDAGSDOZEN EN EEN TAART VOOR KINDEREN 4 – 12 JAAR.
Kinderen tot 18 jaar krijgen op hun verjaardag een verjaardag doos. Daarin zitten spelletjes, boekjes, versnaperingen, e.d. en is afgestemd op meisje/ jongen/leeftijd. Stichting Jarige Job in Rotterdam levert deze verjaardagdozen via het distributiecentrum Haaglanden bij ons af. Wij geven het in de week van de jarige aan de ouders mee.
Kinderen van de basisschoolleeftijd krijgen bovendien nog een taart mee.  Deze taarten worden gratis gebakken door een Maasdijkse mevrouw. Met blije gezichten gaan de ouders van de jarige met taart en verjaardagdoos naar huis wanneer wij het hen meegeven tijdens de uitgifte van voedsel. Het maakt dat het kind zijn/haar verjaardag toch met iets leuks kan vieren want er is geen geld in het gezin om cadeaus te kopen.

ST. NICOLAASFEEST.
Al 7 jaar wordt er voor kinderen tot 10 jaar een St. Nicolaasfeest gehouden dat verzorgd wordt door de Lentiz Dalton Mavoschool in Naaldwijk. Met een ‘echte’ sinterklaas en zwarte pieten die zorgen voor versnaperingen en drankjes. Spelletjes worden gedaan en op het eind van de middag neemt sinterklaas plaats op z’n zetel met rondom hem cadeaus die uitgedeeld gaan worden. De Westlandse Sinterklaasbank zorgt elk jaar weer voor deze cadeaus. Sint roept de kinderen naar voren en van de zwarte pieten krijgen ze hun cadeaus. Ouders en kinderen gaan met een glimlach naar huis.