Toekenningscriteria

Een voedselpakket is er alleen voor mensen die het écht nodig hebben. Daarom heeft de Landelijke Vereniging van Voedselbanken toekenningscriteria opgesteld die gelden voor alle aangesloten voedselbanken.

Of u in aanmerking komt voor hulp van de voedselbank hangt van uw huidige leefgeld af. Het leefgeld is het geld dat u overhoudt om van te leven nadat van alle inkomsten de vaste lasten zijn afgetrokken.

Als uw leefgeld per maand minder is dan ons zogeheten ‘normbedrag’ kunt u in aanmerking komen voor een wekelijks voedselpakket. Hoe groter het gezin hoe hoger dat normbedrag is. Het wordt als volgt vastgesteld: per gezin per maand € 150,- plus voor elk lid van het gezin € 100,-

Check hier in 1 minuut of u in aanmerking komt (tot 31-12-2021)

Voorbeelden van normbedragen per maand (tot 31-12-2022)
1 persoon € 250,-
2 volwassenen € 350,-
1 volwassene en 1 kind € 350,-
1 volwassene en 2 kinderen € 450,-
2 volwassenen en 2 kinderen € 550,-
1 volwassene en 3 kinderen € 550,-
Meer informatie: Vereniging van Nederlandse voedselbanken          

De ondersteuning door de voedselbank duurt in principe maximaal drie jaar. Zo nodig verlengen we dit met een jaar. Bij hoge uitzondering helpen we nog wat langer. In ieder geval controleren we periodiek, minstens een keer per half jaar, of uw leefgeld nog steeds lager is dan het normbedrag.