Toekenningscriteria

Een voedselpakket is er alleen voor mensen die het ├ęcht nodig hebben. Daarom heeft de Landelijke Vereniging van Voedselbanken toekenningscriteria opgesteld die gelden voor alle aangesloten voedselbanken.

Of u in aanmerking komt voor hulp van de voedselbank hangt van uw huidige leefgeld af. Het leefgeld is het geld dat u overhoudt om van te leven nadat van alle inkomsten de vaste lasten zijn afgetrokken.

De toekenningscriteria voor het jaar 2024 vindt u in de link hieronder.
PDF toekenningscriteria

Bij Voedselbank Westland kun u zich niet direct aanmelden. Dat loopt via een hulpverlener die uw aanvraag verzorgt en indient bij onze registratie ( registratie@voedselbankwestland.nl ).  Heeft u geen hulpverlener dan kunt u zich melden bij Vitis Welzijnsdiensten die in vrijwel elke dorpskern een buurtinformatiepunt heeft. Hierbij de link van de buurtinformatiepunten:  Buurt Informatiepunten – Vitis Welzijn    

De ondersteuning door de voedselbank duurt in principe maximaal drie jaar. Zo nodig verlengen we dit met een jaar. Bij hoge uitzondering helpen we nog wat langer. In ieder geval controleren we periodiek, minstens een keer per half jaar, of uw leefgeld nog steeds lager is dan het normbedrag.