Toekenningscriteria

Voor het verstrekken van voedselpakketten zijn door de Landelijke Vereniging voor Voedselbanken Nederland toekenningscriteria opgesteld.
De bedragen die hieronder worden genoemd zijn dus gerelateerd aan die landelijke afgesproken richtlijnen. Onder leefgeld verstaan we het geld dat overblijft van het inkomen na aftrek van alle vaste lasten.

Per 1 januari 2019 zijn de toekenningscriteria / bedragen iets verruimd / verhoogd zoals hieronder vermeld.

Basisbedrag is €135,- en voor elk kind of volwassene in het gezin wordt dat verhoogd met € 90,-.

Wanneer bijvoorbeeld een éénpersoons huishouden na aftrek van vaste lasten, zoals huur, water, energie en verzekeringen minder dan € 225,–  (135 basisbedrag + 90 voor 1 persoon) per maand overhoudt om te besteden aan voedsel en kleding (z.g.n. leefgeld), komt hij/zij in aanmerking voor ondersteuning middels een wekelijks voedselpakket.

2 de voorbeeld : een gezin van 2 ouders met 2 kinderen komt dus uit op 135 + 4 x 90 = 495 euro per maand.

In principe wordt de ondersteuning slechts voor een bepaalde tijd geboden (max. 3 jaar), terwijl periodiek (minimaal 1 x per halfjaar) dient te worden gecontroleerd of er wijzigingen in de situatie zijn opgetreden (iemand die in de WW zat, kan bijvoorbeeld een baan hebben gekregen, waardoor hij/zij boven de toetsingsnorm is gekomen). Of dat er eerst geen toeslagen waren en intussen wel.
Onder bijzondere omstandigheden kan de termijn van 3 jaar iets verlengd worden.

In 2018 is er ook verruiming gekomen in de opgave van vaste uitgaven. Specificaties van deze verruiming zijn verstuurd naar de hulpverleners waar wij het meest contact mee hebben. Anderen kunnen het bij ons opvragen of kijken op de website van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken