Herintakes

Door het oplopend aantal cliënten en daarmee samenhangend het verwerven van meer voedsel , zijn wij genoodzaakt ieder kwartaal of  halfjaar te toetsen of de cliënt nog aan de criteria voldoet om gebruik te maken van de faciliteiten van de Voedselbank.
Bij deze periodieke controle komt het niet zelden voor dat er veranderingen hebben plaatsgevonden in de persoonlijke omstandigheden (zoals de toekenning van huur – of zorgtoeslag, het vinden van een baan en/of het afgelost hebben van schulden). Wij houden derhalve de periodieke controle strikt aan.
De cliënt krijgt hiervoor 1 maand voor afloop van het halfjaar een brief mee, met het verzoek contact op te nemen met zijn/haar hulpverlener om – op basis van actuele gegevens – een aanvraag voor continuering van de verstrekking van een voedselpakket in te dienen.