Voorwaarden

 

Aanmelden

U kunt zich niet rechtstreeks als klant van de voedselbank aanmelden. Aanvragen dienen in principe te worden ingestuurd door een hulpverlener zoals de Buurtinformatiepunten in Westland, budgetbureaus, maatschappelijk werk, GGZ of bewindvoerders.

Als u geen hulpverlener heeft en u weet niet waar u zich het beste kunt aanmelden dan kunt u naar Vitis Welzijnsdiensten gaan die in vrijwel elke dorpskern een buurtinformatiepunten hebben. Komt u er helemaal niet uit dan kunt een mail sturen naar voedselbankwestland@caiway.net

Wanneer kom ik in aanmerking voor hulp van de Voedselbank Westland?

De Voedselbank is er voor iedereen die niet genoeg geld heeft om eten te kunnen kopen.
Of je hulp krijgt van de Voedselbank, hangt af van hoeveel je iedere maand overhoudt voor boodschappen en kleding. Dat is dan je “besteedbare- of beschikbare inkomen” per maand.           Dat rekenen we uit door alle inkomsten op te tellen. En daar trekken we de vaste kosten zoals o.a. huur, verzekeringen, energie vanaf.  Zie voor detailinformatie de bijlage VB criteria 2024 op onze website!

Na het aftrekken van de vaste kosten blijft er dus een beschikbaar bedrag over voor boodschappen en kleding. Is dit bedrag lager of iets hoger dan ons ‘normbedrag’? Dan ben je welkom en helpen we je graag.

Voorbeeld

Ben je bijvoorbeeld alleenstaand en houd je minder dan € 315,- over voor eten en kleding? Dan krijg je voedselhulp. Deze € 315,- is ons normbedrag voor een alleenstaande zonder kinderen.

Hieronder zie je wat de normbedragen per maand zijn vanaf 1 januari 2024. De hoogte hangt af van de grootte van je gezin. 

Belangrijkste verdere veranderingen bij de (her)aanvraag Voedselbank is:

  • De “Normbedragen” zijn per 1-1-2024 opgehoogd met 5% t.o.v. 2023.  Zie plaatje boven!
  • Coulance regeling bij overschrijding van de norm:  Als bij intake of herintake blijkt dat het huishouden een hoger besteedbaar inkomen overhoudt dan het normbedrag kan er een uitlooptraject starten. Per 1 januari 2024 hanteren we voor alle huishoudens een uitlooptraject van max. 6 maanden, uitgaande van een coulance percentage van15% boven het normbedrag.
  • Per persoon in het gezin wordt een vast bedrag vastgesteld voor persoonlijke-en huishoudelijke uitgaven. Hier onder vallen  eigen risico zorgverzekering, kosten mobiele telefoon, kabel- en internetverbinding, zelfzorgmiddelen, persoonlijke verzorging, was- en schoonmaakmiddelen, bankkosten en vervoerskosten. 

De bedragen die per maand mogen worden opgevoerd als onkosten zijn:  

Voor de 1e aanvrager in het gezin is dat € 175, voor de partner € 100 en ieder minderjarig of inwonend studerend kind € 60.

  • Per 1-1-2024 een aparte uitgaven post voor noodzakelijke verzekeringspremies!               Denk hierbij aan  “ziektekosten/zorgverzekeringen”,  “inboedelverzekeringen” “WA-verzekering”, “Uitvaartverzekering”, “Rechtsbijstandsverzekering” en een verzekering voor een (brom)fiets of scootmobiel (mits-niet vergoed door de Gemeente!) ook worden opgevoerd als onkosten per maand. Zie voor detailinformatie ook de bijlage VB criteria 2024 op onze website!