Bestuur

Voorzitter en secretaris: Aart Quak

Penningmeester: Gerrit Dekker

Bestuurslid: Ellen Fernhout

contact: voedselbankwestland@caiway.net; 06-20674518

Conform artikel 7 lid 3 van de statuten ontvangen bestuursleden geen beloning