Bestuursleden

  • Voorzitter en secretaris: Aart Quak
  • Vice-voorzitter en Algemene zaken: Ewout Loen

  • Penningmeester: Ron Sellmeijer
  • Communicatie: Annelies Bakker

contact: voedselbankwestland@caiway.net; 06-20674518

Conform artikel 7 lid 3 van de statuten ontvangen bestuursleden geen beloning