Bestuur

Het bestuur van de Voedselbank Naaldwijk bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter en secretaris: Aart Quak

Penningmeester: Gerrit Dekker

Bestuurslid: Anjes van Hulzen 

In artikel 7 lid 3 van de statuten is opgenomen dat aan leden van het bestuur geen beloning wordt toegekend.
Ook feitelijk worden er geen beloningen aan de bestuursleden verstrekt.

Het bestuur is bereikbaar op het algemene e-mailadres: voedselbankwestland@caiway.net

 of via het algemene telefoonnummer 06-20674518